Velkommen til Nejst Rideclub's hjemmeside
Vil du gerne have din hest opstaldet på Nejst Ridecenter, skal du kontakte følgende:

Cecilie Engvik Budimir
Nikolai Kowalski

Skovengvej 8
9382 Tylstrup

Cecilies mobil: 25 75 70 00
Nikolais mobil: 40 95 26 54

Cecilies email: cecilie.budimir@gmail.com
Nikolais email: kowalski@mail.dk 
Velkommen til Nejst Rideclub
Skulle der være nogle spørgsmål, som du ikke kan finde svar på, her på hjemmesiden, så er du mere end velkommen til at kontakte en i bestyrelsen eller ejerne af Nejst.
Generalforsamling for Nejstrideclub d. 28/02-2024 kl. 19.00
I rytterstuen skovengvej 8, 9382 Tylstrup
 
Dagsorden
 
1.Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3.  Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
4.  Fastsættelse af kontingent
5.  Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
8.  Valg af suppleanter til bestyrelsen
9.  Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleanter
10.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11.  Eventuelt

Vel mødt på veje af Bestyrelsen
Generalforsamling 2022

Nejst Rideclub d. 29.03.2022 kl. 19.00


Dagsorden

 
  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
  4. fastlæggelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til formandsposten – Ann Øland Lodberg modtager genvalg
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg
Janni Thorup Andreasen modtager genvalg
Eva Marie Vind modtager genvalg
Marie Hecter Kowalski modtager genvalg
Mia Nielsen modtager ikke genvalg
  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen på valg er
Mette Høgaard Kristensen
Martin Thorup Andreasen
  1. Valg af revisor(er) og revisor suppleant
Mette Bach
Martin Thorup Andreasen
  1. Eventuelt
 
Ad. Pkt. 1. Bente Smith Pedersen valgt – Bestyrelsen fremlagde dagsorden. Bestyrelsen konkluderer, at generalforsamlingen kan afholdes nu. Indkaldelsen har været offentliggjort i mere end 8 dage som vedtægterne foreskriver. Og generalforsamlingen er derved lovligt indkaldt.
 
Ad. Pkt. 2. Ann Øland Lodberg aflægger beretning for bestyrelsen
-se bilag. Beretningen godkendes af generalforsamlingen.
 
Ad. Pkt. 3. Mette Bach forelægger det reviderede regnskab, grundet Evas fravær den pågældende aften. Ros fra medlemmerne til Eva og Mette for regnskabet.
 
Ad. Pkt. 4. Bestyrelsen fastholder kontingent på DKK 175 halvårligt – dette vedtages af generalforsamlingen.
 
Ad. Pkt. 5. Der er ingen indkomne forslag.
 
Ad. Pkt. 6.  Bestyrelsen foreslår Ann Øland Lodberg. Nuværende næstformand Marie Hecter Kowalski. Nuværende kasserer Eva Marie Vind. Nuværende Sekretær Janni Thorup Andreasen. Mia Nielsen ønsker ikke genvalg som bestyrelsesmedlem og dertil tiltræder Mette Høgaard Kristensen.
 
Ad. Pkt. 7. Se overstående Pkt. 6. Hertil beskrives hvilke bestyrelsesmedlemmer som besidder posterne. Samt at Mia Nielsen fratræder og Mette Høgaard Kristen tiltræder som bestyrelsesmedlem – dette blev vedtaget af generalforsamlingen under Pkt. 6.
 
Ad. Pkt. 8. Bestyrelsen foreslår Martin Thorup Andreasen som suppleant. Derudover tiltræder Maiken Tjell og Amailie Høgh Jørgensen som suppleanter og medlemmer til stævneudvalget. Tim Øland Lodberg tiltræder som suppleant – dette vedtages generalforsamlingen.
 
Ad. Pkt. 9. Bestyrelsen foreslår Mette Bach som revisor. Bestyrelsen forslår Eva Marie Vind som intern – blandt andet til revision af medlemslister.
 
Ad. Pkt.10. Bestyrelsen vil gerne havenogle hjælpere til de kommende stævner. Opfordring til, at springrytterne også hjælper til dressurstævner og dressurrytterne til springstævner. Forslag til medlemmerne kan skrive sig på en seddel, hvis de kan hjælp.
Dertil blev der ligeledes tilføjet nye medlemmer til stævneudvalget, Ann, Pernille, Maiken, Amalie og Sofie. Nejst Rideclub er en lille klub med +/-  31 medlemmer, hvilket også betyder at spørgsmålet om klubbens eksistens var et punkt. Bestyrelsen har dog besluttet, at give klubben et år mere, med den overbevisning om, at medlemmerne vil give en hånd med til de ønsker stævner og arrangementer det kommende år. Afslutningsvis blev der fra støtteforeningen side ønsket om, at lægge deres regnskab under Nejst Rideclub – Dette blev godkendt og vedtaget af bestyrelsen, samt generalforsamlingen.
 
Referent
Marie Hecter Kowalski.
NRC's STøTTEFORENING
vlAnne Nyrup
Syrenvei 13
9310 Vodskov
98294153 / 25405736

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdaq den 29. marts 2022 kl. ca. 19.30 i Rytterstuen på Neist

Daqsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning v/ Anne Nyrup.

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse vlBente Smith Pedensen.

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag.
(Forslag skalvære bestyrelsen ihænde tirsdag den 22. marts 2022).

6. Valg til bestyrelsen. På valg er:

1. Charlotte Tøsbæk
2. Trine Bloch Andersen
3. Jill Simonsen

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, På valg er: 

1. Eva Marie Vind
2. Ann Øland Lodberg

8. Valg af 2 bilagskontrolører. Nuværende er:

1. Lasse Mortensen
2. Anette Rusholt

9. Valg af suppleant til bilagskontralør: Nuværende er:

1.  Martin Thorup Andreasen

10. EVT. 
Generalforsamling Nejst Rideklub 29.03.2022 -2022

i RYTTERSTUEN KL. 19.00


Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg til formandsposten – Ann Øland Lodberg modtager genvalg

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg

Janni Andreasen modtager genvalg
Eva Marie Vind modtager genvalg
Marie Hecter Kowalski modtager genvalg
Mia Nielsen modtager ikke genvalg

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen på valg er

Mette Høgaard Kristensen
Martin Thorup Andreasen

9. Valg af revisor(er) og revisor suppleant

Mette Bach
Martin Thorup Andreasen

10. Eventuelt

Vel mødt.

 På vegne af bestyrelse
 
På vegne af bestyrelsen vil vi gerne indkalde til generalforsamling mandag d 7/6 -2021 kl 19:00 i rytterstuen 🙂
Dagsorden er følgende:
1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsen aflægger beretning
3 Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
4 Fastsættelse af kontingent
5 Behandling af indkomne forslag
6 Valg af formand
På valg er:
Lise Storgaard (ønsker ikke genvalg)
7 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Lene Jensen (ønsker ikke genvalg)
Camilla Nielsen (ønsker ikke genvalg)
Dorthe Tirsvad (ønsker ikke genvalg)
Eva Marie vind (ønsker genvalg)
Ann Øland Lodberg (ønsker genvalg)
8 Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
Pernille Steensen (ønsker ikke genvalg)
Cecilie Nielsen (ønsker ikke genvalg)
9 Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleanter
10 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11 Eventuelt
Indkommende forslag som ønskes behandlet, skal være afleveret i postkassen seneste mandag d 31/5-2021
Der kan også allerede nu, stemmes på årtes kammeratskabspokal... 🙂 - stemmesedlerne ligger i rytterstuen, sammen med stemmespanden... 🙂
Vi glæder os til at i kommer! 🙂
Mvh
NRC Bestyrelse
Nejst Rideclubs åbningstider
 
Mandag 08:00 - 21:00
Tirsdag 08:00 - 21:00
Onsdag 08:00 - 21:00
Torsdag 08:00 - 21:00
Fredag 08:00 - 21:00
Lørdag/søndag 08.00 - 18:00
Helligdage 08.00 - 18:00

Besøg endelig vores Facebookside, samt giv et like med! - der bliver følgende lagt billeder op fra diverse aktivteter. Samt bliver der lagt op, når der sker noget nyt på Nejst 

Årets kammerat 2019


Årets kammerat blev i denne omgang Eva Marie Vind. Du ønskes hermed stort tillykke med prisen.
Hej besøgende
Os i bestyrelsen har en meget kedelig besked at fortælle alle med tilknytning til Nejst Rideclub...
Vi har pr. dags dato lukket ned for holdundervisning og hele elevskolen, da det simpelthen ikke kan køre rundt længere. Corona har ødelagt vores økonomi, samt vi har stået med mange dyrlægeregninger.
Det har været en hård og trist - men nødvendig - beslutning at træffe, men vi bliver nødt til at gøre noget for at redde Nejst Rideclub. 
Vi satser fremover på at få styr på økonomien ved at holde arrangementer, banko, temaaftener, flere stævner osv., såvel som stadig at holde fast i springundervisningen hver torsdag. Vi håber at I stadig vil bakke op om Nejst med disse tiltag. 
Elevhestene er alle kommet hjem eller solgt til ny ejer og det har det alle sammen godt.
Pernille Thomsen og Amalie Høgh Jørgensen har valgt at tilbyde eneundervisning herude og er man interesseret i dette, skal al kontakt foregå direkte til dem. Springunderviser Mathias Engelsted er stadig ansat og der er også mulighed for eneundervisning i dressur hos enten berider Lars Bækgaard eller beriderelev Ann Katrine Kejser Rasmussen - al kontakt foretages direkte til dem.
Vi håber på at kunne åbne op for elevskolen igen engang i fremtiden men nu må vi få styr på vores økonomi først!
Igen, vi beklager rigtig meget, men vi håber at kunne redde vores alle sammens Nejst Rideclub.
TAK for alle minderne i forbindelse med elevskolen - de forbliver gemt i hjertet.
Hilsen

Nejst Rideclubs bestyrelse
Nejst rideklub | nejstrideclub@gmail.com | Tlf.: