Velkommen til Nejst Rideclub's hjemmeside
Nejst Rideclub

Åbningstider
 
Mandag 8.00 - 22.00
Tirsdag 8.00 - 22.00
Onsdag 8.00 - 22.00
Torsdag 8.00 - 22.00
Fredag 8.00 - 22.00
Lørdag/søndag 8.00 - 20.00
Helligdage 8.00 - 20.00

Velkommen til Nejst Rideclub

 
Siden er under ombygning

 
Nejst Rideclub
Skovengvej 8
9382 Tylstrup

 
 
 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING – NEJST RIDECLUB
Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 19.00 i rytterstuen på Nejst Ridecenter
Dagsorden:
1.       Velkomst
2.       Valg af dirigent og 2 stemmetællere
3.       Bestyrelsens beretning v/Lone Holm (herunder forelæggelse af revideret regnskab   v/Bente Østergaard)
4.       Fastsættelse af kontingent
5.       Behandling af indkomne forslag v/Lone Holm
           Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d 19. februar 2019 (i den hvide postkasse eller på mail: 
           nejstrideclub@gmail.com)
6.       Valg af formand – på valg er:
            - Lone Holm – villig til genvalg 
7.        Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
           - Vakant (varetaget af Emma Rynkeby)
           - Vakant (varetaget af Stella Toftelund Larsen)
           - Bestyrelsen ønsker at udvide bestyrelsen til 7 medlemmer. Der opfordres derfor til, at       medlemmerne overvejer, om              de har tid og lyst til at gå ind i bestyrelsen
 8.       Valg af suppleanter – på valg er:
           - Emma Rynkeby
           - Michelle Rømer
9.        Valg af repræsentanter til juniorudvalget – nuværende:
           - Victoria Toftelund Larsen
           - Sofie Bloch Andersen
           - Benedicte Jørgensen
           - Louise Jeppesen
10.      Valg af 2 revisorer – på valg er:
           - Kaj Astrup
           - Mariann Bols Andersen
           Valg af revisorsuppleant – på valg er:
           - Susanne W Pedersen
11.      Eventuelt
           - Kåring af årets kammerat

NRC´s STØTTEFORENING

 
v/Anne Nyrup
Syrenvej 13
9310 Vodskov
98294153 / 25405736                  .
 
 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 
onsdag den 27. februar 2019 kl. ca. 20.00 i Rytterstuen på Nejst.
 
Dagsorden:
 
1.  Valg af dirigent.
2.  Bestyrelsens beretning v/Anne Nyrup.
3.  Revideret regnskab forelægges til godkendelse v/Bente Smith Pedersen.
4.  Fastsættelse af kontingent.
5.  Behandling af indkomne forslag.
     (Forslag skal være bestyrelsen i hænde søndag den 17. februar 2019).
6.  Valg til bestyrelse. På valg er:
                      1.                   Anne Nyrup – (villig til genvalg)
                      2.                         Bente Smith Pedersen
                      3.                         Caroline Møller Jørgensen  
7.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er:
                      1.                   Kathrine Lunddal Jensen (ønsker ikke genvalg)
                      2.                   Lotte Linnemann
8.  Valg af 2 bilagskontrolører. Nuværende er:
                      1.                   Kaj Astrup
                      2.                   Anette Rusholt
9.  Valg af suppleant til bilagskontrolør: Nuværende er:
                      1                    Lasse Mortensen
10. Evt.
  
                                                                 På bestyrelsens vegne
 
                                                                 Anne Nyrup

 
Bliv medlem
Funktion kommer senere
Bliv medlem

Besøg vores Facebookside

Nejst rideklub | nejstrideclub@gmail.com | Tlf.: 20783997