Nejst Rideclubs faciliteter
Nejst Rideclub har egen ridehal på 20x60 m, hvor der i øvrigt er plads til tilskuer for enden og der er i bunden springmarteriale. Her vil dressurundervisningen som regel foregå, medmindre underviser og elever er enige om at ride udendørs.

Man kan dog leje ridehallen hver søndag mellem kl. 09.00-12.00 til springning eller løsspring, så længe dette varsles på Nejst Rideclubs facebookside senest 24 timer før. Hvis man er flere der gerne vil leje hallen på samme tidspunkt, må man aftale indbyrdes hvordan og hvorledes dette gøres. Man kan ikke nægte andre muligheden for at springe - medmindre der i forvejen er så mange at der ikke er plads til flere. Hvis man opdager ujævnheder eller deciderede huller i halbunden, skal dette jævnes ud inden man forlader hallen - dette gælder uanset om man har lejet hallen eller ej.

Hvis man ønsker at leje ridehallen og lukke den for alle udover en selv, kan man aftale det med bestyrelsen og Cecilie Engvik Budimir/Nikolai Kowalski. Dette skal dog gøres en anden formiddag end søndag.


OBS! NRC har en ringridningsbane, som ikke er i brug medmindre et arrengement tillader det.

NRC råder over 2 udendørs dressurbaner på 20x60 m bestående af sand og flis.
Der må på disse to baner rides hele året rundt og der skal samles klatter op efter sin hest. 
Der er placeret baljer til klatterne på hver bane og redskaber til opsamling.
Der er derudover 2 udendørs dressurbaner på 20x40 m beståendeaf sand og flis.
Der må ligeledes rides på disse baner året rundt, men den sidste bane er forbeholdt longering.
Igen skal der her samles klatter op efter hesten og der er også på hver af disse baner placeret baljer til klatterne samt redskaber til opsamling.
NRC har en stor græsbeklædt springbane med vandgrav.
Denne springbane må benyttes i sommerperioden og der vil i denne periode være placeret spring på banen, som man kan bruge til enhver tid i denne periode. 
NRC har også en opvarmet rytterstue med tilhørende cafeteria, der er åben ved stævner og andre arrangementer.
Man kan dog til alle tider sætte sig i rytterstuen, hvis behovet er for det.
Til sidst har NRC en dejlig stor overdækket teresse, med udsigt til dressurbanerne bagved samt springbanen. 
Man kan til enhver tid sætte sig her og nyde udsigten.
Nejst rideklub | nejstrideclub@gmail.com | Tlf.: