Velkommen til Nejst Rideclub's hjemmeside

Referater generalforsamlinger


Generalforsamlingen 2022

Nejst Rideclub d. 29.03.2022 kl. 19.00Dagsorden

 
 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
 4. fastlæggelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til formandsposten – Ann Øland Lodberg modtager genvalg
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg
Janni Thorup Andreasen modtager genvalg
Eva Marie Vind modtager genvalg
Marie Hecter Kowalski modtager genvalg
Mia Nielsen modtager ikke genvalg
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen på valg er
Mette Høgaard Kristensen
Martin Thorup Andreasen
 1. Valg af revisor(er) og revisor suppleant
Mette Bach
Martin Thorup Andreasen
 1. Eventuelt
 
Ad. Pkt. 1. Bente Smith Pedersen valgt – Bestyrelsen fremlagde dagsorden. Bestyrelsen konkluderer, at generalforsamlingen kan afholdes nu. Indkaldelsen har været offentliggjort i mere end 8 dage som vedtægterne foreskriver. Og generalforsamlingen er derved lovligt indkaldt.
 
Ad. Pkt. 2. Ann Øland Lodberg aflægger beretning for bestyrelsen
-se bilag. Beretningen godkendes af generalforsamlingen.
 
Ad. Pkt. 3. Mette Bach forelægger det reviderede regnskab, grundet Evas fravær den pågældende aften. Ros fra medlemmerne til Eva og Mette for regnskabet.
 
Ad. Pkt. 4. Bestyrelsen fastholder kontingent på DKK 175 halvårligt – dette vedtages af generalforsamlingen.
 
Ad. Pkt. 5. Der er ingen indkomne forslag.
 
Ad. Pkt. 6.  Bestyrelsen foreslår Ann Øland Lodberg. Nuværende næstformand Marie Hecter Kowalski. Nuværende kasserer Eva Marie Vind. Nuværende Sekretær Janni Thorup Andreasen. Mia Nielsen ønsker ikke genvalg som bestyrelsesmedlem og dertil tiltræder Mette Høgaard Kristensen.
 
Ad. Pkt. 7. Se overstående Pkt. 6. Hertil beskrives hvilke bestyrelsesmedlemmer som besidder posterne. Samt at Mia Nielsen fratræder og Mette Høgaard Kristen tiltræder som bestyrelsesmedlem – dette blev vedtaget af generalforsamlingen under Pkt. 6.
 
Ad. Pkt. 8. Bestyrelsen foreslår Martin Thorup Andreasen som suppleant. Derudover tiltræder Maiken Tjell og Amailie Høgh Jørgensen som suppleanter og medlemmer til stævneudvalget. Tim Øland Lodberg tiltræder som suppleant – dette vedtages generalforsamlingen.
 
Ad. Pkt. 9. Bestyrelsen foreslår Mette Bach som revisor. Bestyrelsen forslår Eva Marie Vind som intern – blandt andet til revision af medlemslister.
 
Ad. Pkt.10. Bestyrelsen vil gerne havenogle hjælpere til de kommende stævner. Opfordring til, at springrytterne også hjælper til dressurstævner og dressurrytterne til springstævner. Forslag til medlemmerne kan skrive sig på en seddel, hvis de kan hjælp.
Dertil blev der ligeledes tilføjet nye medlemmer til stævneudvalget, Ann, Pernille, Maiken, Amalie og Sofie. Nejst Rideclub er en lille klub med +/-  31 medlemmer, hvilket også betyder at spørgsmålet om klubbens eksistens var et punkt. Bestyrelsen har dog besluttet, at give klubben et år mere, med den overbevisning om, at medlemmerne vil give en hånd med til de ønsker stævner og arrangementer det kommende år. Afslutningsvis blev der fra støtteforeningen side ønsket om, at lægge deres regnskab under Nejst Rideclub – Dette blev godkendt og vedtaget af bestyrelsen, samt generalforsamlingen.
 
Referent
Marie Hecter Kowalski.
REFERAT FRA DEN ORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 7 JUNI KL. 19.00 PÅ NEJST
 
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
- Bente Smith Pedersen blev valgt

2. Formandens beretning 2020
- Eva Marie Vind læste formandens beretning op
- Denne blev godkendt uden bemærkninger.

3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse.
- Eva Marie Vind fremlagde regnskabet 2020 
- Dette blev godkendt med meget stor ros for et flot regnskab og samlet resultat.

4. Fastsættelse af kontingent.
- Kontingentet sættes til 175 kr. pr. halv år. uanset alder.

5. Behandling af indkommende forslag.
- Der er ikke nogle indkommende forslag.

6. Valg af formand.
- Ann Øland Lodberg blev valgt

7. Valg af øvrige bestyrelsemedlemmer.
- Mia Nielsen - nyvalgt
- Janni Andreasen - nyvalgt
- Marie Hecter Kowalski - nyvalgt
- Eva Marie Vind - genvalgt

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
- Mette H. Kristensen - nyvalgt
- Martin Thorup Andreasen - nyvalgt.

9. Valg af junior repræsentanter og junior suppleanter
- INGEN AKTIVITET DER AF INGEN VALGT

10. Valg af to revisorer og revisor suppleant
- Mette K. Bach - nyvalgt
- Mariann B. Andersen- nyvalgt
- Martin Thorup Andreasen - nyvalgt

11. EVT.
- Hjemmesiden skal redigeres samt opdateres i samarbejde med Natascha Tøsbæk.
- Medlemmer 2021, flere medlemmer skal meldes ind. 
- Tak til rytterne der viser klubjakker og tager til ridestævner for vores lille klub.
- Skal støtteforeningen ligges sammen med Nejst Rideclub ?? Dette tages op til næste generalforsamling 2022.

 
På bestyrelsen vejne

Eva Marie Vind

 

 
Referat genearlforsamling 2020
Referat genearlforsamling 2020
Referat genearlforsamling 2020
Nejst Rideclub
 
 
REFERAT - ORDINÆR GENERALFORSAMLING – NEJST RIDECLUB
Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 19.00 i rytterstuen på Nejst Ridecenter
Dagsorden:
1.       Velkomst


2.       Valg af dirigent og 2 stemmetællere
                - Dirigent: Mariann Bols Andersen
                - Stemmetællere: Gitte Jeppesen & Anne Nyrup
                - Dirigent konstaterer, at generalforsamling er lovlig – varslet korrekt


3.       Bestyrelsens beretning v/Lone Holm (herunder forelæggelse af revideret regnskab   v/Bente Østergaard)
                - Spørgsmål fra Mariann vedr. Conventus – hvad er det. Blev forklaret. Gratis, letter økonomifunktion, introduktion kommer, betalinger skal den vej ind over
                - Mariann fremlagde regnskabet
                - Bente P: Renter – hvorfor konto med meget minus, når der er plus på andre
                - Charlotte T: Hvorfor så høj el – Lone: husk at slukke lys – Bente P: overvej om det er nødvendigt at tænde – Lone: vi arbejder på at få timer på – Charlotte T: undersøger I varmepumpe – Lone: ja
           - Regnskab godkendt
 
4.       Fastsættelse af kontingent
                - Uændret


5.       Behandling af indkomne forslag v/Lone Holm
                - 1. Gøre hjemmesiden mere spændende, levende, billeder, aktiviteter – for at vise, at vi er aktive. Mangler haltider, halkort mv. – Lone: kom endelig med input – Mariann: siden bliver ikke bedre end dem der føder det – Charlotte T: skriv om resultater – Mariann: send evt tekst og billeder, så er det nemt - Maren: synes det er en fin facebookside – Natasha: vi plejer at have resultater, championater, klubmester mv – Lise: stævneudvalget har en instagramside  - Maren: som forældre er det skønt med billeder af heste, info; synes at det er en dejlig side – Sofie W: præsentation af heste – Mariann: rigtig god ide; evt noget for de yngre – Stella: vi arbejder på at få billeder på af personer (udvalg, undervisere mv) – Sofie og Charlotte T: også på facebook – Charlotte T: spørg gerne om hjælp/uddelegering – Bente P: man er nødt til at spørge folk direkte – Kamilla: vi vil rigtig gerne lægge noget ind – Julie: En ide; præsentation af opstaldere og heste; løbende – Natasha: vil gerne hjælpe ind i mellem med facebook og hjemmeside - Maren: vigtigt at fortælle hvad vi er for en klub
                - 2. Booking af hal søndag formiddag til spring – evt en dag mere pga stor efterspørgsel – Lone: vi har tænkt på det; hvornår synes I det kunne være? – Natasha: fint med regler om brug til salgsheste; pas på med ikke at tage for meget rådighed fra hallen – Lone: vi har mindre tid nu end førhen – Klaus: nogen tror, at de kan booke og udelukke andre; det virker forkert – Pernille: man kan også bruge mindre tid og ikke booke 2 timer alene – Dorthe: alle er velkomne, når vi springer – Bente P: lad de regler der lige er lagt op blive prøvet af, inden de skal laves om – Lone: det har aldrig været sådan, at man booke og udelukke andre – Dorthe: dressurrytterne kan også ride dressur, mens man springer – Stella: det må de gerne, men skal spørge springrytterne først, da de har førsteret søndag formiddag – Lone: snakken i krogene; bestyrelsen kan ikke hjælpe med mindre vi ved det – Mia: I ved godt, at nogle synes at hallen er booket for meget – Julie: det er en rideklub, hvor der skal være undervisning
                - 3. Har vi krav til underviserne, om at de også lærer de nye ryttere teori mv. – Lone: førhen var der teori i undervisningen; vi snakker med underviserne om at inddrage teori – Charlotte T: mange forældre er ikke hestemennesker; undervisere skal være bedre til at give informationer videre; alle medlemmer kan hjælpe med at finde sponsorater; det er et kæmpe arbejde – Natasha: tidligere havde vi ryttermærkeundervisning; underviserne kunne give informationer – Stella: vi har en ide om en velkomstmappe med alt i – Eva: ryttermærke 1+2 en weekend og 3+4 i en anden weekend – Lone: ryttermærker findes ikke mere - Maren: ridemærkeundervisning giver godt sammenhold; evt også forældreundervisning/kursus for forældre – Eva: har stadig materialet fra de gamle ryttermærker, vil I have det; Eva vil gerne kigge på at lave et weekendkursus – Mariann vil evt gerne kigge på et forældrekursus
 
6.       Valg af formand – på valg er:
Lone Holm – villig til genvalg
           - Lone er genvalgt
          
7.        Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
           - Vakant (varetaget af Emma Rynkeby)
           - Vakant (varetaget af Stella Toftelund Larsen)
           - Bestyrelsen ønsker at udvide bestyrelsen til 7 medlemmer. Der opfordres derfor til, at     medlemmerne overvejer, om de har tid og lyst til at gå ind i bestyrelsen
           Nye: Stella T Larsen, Lise Storgaard, Anette Svendsen, Carsten Bo Højris                    
 
8.        Valg af suppleanter – på valg er:
           - Emma Rynkeby
           - Michelle Rømer
           - Nye: Maren Bakkeløkken Bunk og Eva Marie Vind
 
9.        Valg af rep til juniorudvalget:
           - Nuværende: Victoria, Benedicte, Louise og Sofie
           - alle 4 er genvalgt
           - Stella: gerne juniorer uden egen hest; og er altid plads til nye i løbet af året
 
10.      Valg af 2 revisorer – på valg er:
           - Kaj Astrup
           - Mariann Bols Andersen
           -  begge er genvalgt
 
Valg af suppleant – på valg er:
 • Susanne Pedersen
 • Susanne er genvalgt
 
11.      Eventuelt
           - Kammeratskabspokalen gik i år til Victoria Toftelund Larsen
           - Natasha: Vi elsker 90’erne: RST har været ude og samle plast – de tjente 20.000 kr – kunne det være en
mulighed? Der er gratis koncert – heldagsarrangement.
           - Bjarke: affaldsindsamling. Tur med hestene – indsamling af plast mv. – og holde fælles frokost
           - Eva: kan vi ikke blive bedre til at feje i vandspiltove og rydde op efter sig?
           - Charlotte T: RST har hjulpet med indsamling af papir/frivilligt arbejde – sammenhold
           - Caroline: hvordan får vi samlet folk til arrangementer osv. Det er altid de samme.
           - Dorthe: Spørg hvornår det passer folk
           - Natasha: svært at finde tidspunkt for arrangementer; i starten skal folk ”trækkes” med
           - Sofie: evt. meningsmålinger mht tidspunkter
           - Bjarke: opslagstavle, hvor alt slås op på
           - Bente P: god ide med opslagstavle – man skal ud og have fat i enkeltpersoner
           - Pernille: folk skal være bedre til selv at melde sig
           - Charlotte: flere forældre siger, at vi bare skal sige til
           - Caroline: skriv hvilke poster der er brug for hjælp til, så folk kan skrive sig på
           - Bente: husk at skrive, at man skal hjælpe, hvis man skal ride stævne
           - Natasha: evt. sponsorstævne to gange om året
           - Stella og Lone: to gange om året er for meget
           - Mariann: sæt et lille kort på præmierne, at rytterne meget gerne må sende en tak til sponsor
           - Charlotte: lang opslag på facebook herom.
 
 
 
 
 


 
Bliv medlem
Funktion kommer senere
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Nejst rideklub | nejstrideclub@gmail.com | Tlf.: