Velkommen til Nejst Rideclub's hjemmeside

Referater støtteforeningen


NRC´s STØTTEFORENING
 v/Anne Nyrup
Syrenvej 13
9310 Vodskov
98294153 / 25405736                  
 
 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 onsdag den 27. februar 2019 kl. ca. 20.00 i Rytterstuen på Nejst.
 
Dagsorden:
 1Valg af dirigent.
Marian Andersen blev valgt.
Generalforsamlingen er varslet iht. vedtægterne
2.  Bestyrelsens beretning v/Anne Nyrup.
Bente Pedersen fremlagde beretningen.
Den blev godkendt uden bemærkninger
3.  Revideret regnskab forelægges til godkendelse v/Bente Smith Pedersen.
Godkendt uden bemærkninger
4.  Fastsættelse af kontingent.
Uændret
5.  Behandling af indkomne forslag.
     (Forslag skal være bestyrelsen i hænde søndag den 17. februar 2019).
Der er ingen indkomne forslag
6.  Valg til bestyrelse. På valg er:
                      1.                   Anne Nyrup – genvalgt
                      2.                         Bente Smith Pedersen – genvalgt
                      3.                         Caroline Møller Jørgensen - genvalgt
7.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er:
                      1.                   Kathrine Lunddal Jensen (ønsker ikke genvalg) 
                      2.                   Lotte Linnemann – genvalgt
Michelle Donskov Wagner og Maren Bakkeløkken Bunk blev valgt

8.  Valg af 2 bilagskontrolører. Nuværende er:
                      1.                   Kaj Astrup – genvalgt
                      2.                   Anette Rusholt – genvalgt
9.  Valg af suppleant til bilagskontrolør: Nuværende er:
                      1                    Lasse Mortensen – genvalgt
10. Evt.
stor ros til Støtteforeningen for deres arbejde

  
                                                                 På bestyrelsens vegne Anne Nyrup
 


 

 
Bliv medlem
Funktion kommer senere
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Nejst rideklub | nejstrideclub@gmail.com | Tlf.: +45 28974504