Velkommen til Nejst Rideclub's hjemmeside
NRC´S STØTTEFORENING
 
REFERAT  AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 7 JUNI KL. CA. 19.30 PÅ NEJST
 
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
- Anne Nyrup blev valgt
- Generalforsamlingen er varslet iht. vedtægterne

2. Bestyrelsens beretning v/ Anne Nyrup
- Bente Smith Pedersen fremlagde beretningen.
- Den blev godkendt uden bemærkninger.

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse v/Bente Smith Pedersen.
- Godkendt uden bemærkninger.

4. Fastsættelse af kontingent.
- Uændret. ( 90 kr. pr. år: for en familie 150 kr. pr. år). Kraftig opfordring til man melder sig ind i støtteforeningen, så der forsat er mulighed for at arrangere mad ved stævner, fællesspisning og andre sociale arrangementer. Kender man "gamle" Nejst-folk, kan de også opfordres til at melde sig ind i støtteforeningen.

5. Behandling af indkommende forslag.
- Der er ingen indkommende forslag.

6. Valg til bestyrelse
- Følgende blev valgt:
- 1. Anne Nyrup - genvalgt
- 2. Bente Smith Pedersen - genvalgt
- 3. Henny Øland Hansen - nyvalgt

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
- Følgende blev valgt:
- 1. Eva Marie Vind - nyvalgt
- 2. Ann Øland Lodberg - nyvalgt

8. Valg af to bilagskontrollører
- Følgende blev valgt:
- 1. Lasse Mortensen - nyvalgt
- 2. Anette Rusholt - genvalgt

9. Valg af suppleant til bilagskontrollør
- Følgende blev valgt:
- 1. Martin Thorup Andreasen - nyvalgt

10. EVT
- Banko aften
- fællesspisning
- grill osv.

 
På bestyrelsens vegne

Anne Nyrup

Referater støtteforeningen


NRC´s STØTTEFORENING
 v/Anne Nyrup
Syrenvej 13
9310 Vodskov
98294153 / 25405736                  
 
 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 onsdag den 27. februar 2019 kl. ca. 20.00 i Rytterstuen på Nejst.
 
Dagsorden:
 1Valg af dirigent.
Marian Andersen blev valgt.
Generalforsamlingen er varslet iht. vedtægterne
2.  Bestyrelsens beretning v/Anne Nyrup.
Bente Pedersen fremlagde beretningen.
Den blev godkendt uden bemærkninger
3.  Revideret regnskab forelægges til godkendelse v/Bente Smith Pedersen.
Godkendt uden bemærkninger
4.  Fastsættelse af kontingent.
Uændret
5.  Behandling af indkomne forslag.
     (Forslag skal være bestyrelsen i hænde søndag den 17. februar 2019).
Der er ingen indkomne forslag
6.  Valg til bestyrelse. På valg er:
                      1.                   Anne Nyrup – genvalgt
                      2.                         Bente Smith Pedersen – genvalgt
                      3.                         Caroline Møller Jørgensen - genvalgt
7.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er:
                      1.                   Kathrine Lunddal Jensen (ønsker ikke genvalg) 
                      2.                   Lotte Linnemann – genvalgt
Michelle Donskov Wagner og Maren Bakkeløkken Bunk blev valgt

8.  Valg af 2 bilagskontrolører. Nuværende er:
                      1.                   Kaj Astrup – genvalgt
                      2.                   Anette Rusholt – genvalgt
9.  Valg af suppleant til bilagskontrolør: Nuværende er:
                      1                    Lasse Mortensen – genvalgt
10. Evt.
stor ros til Støtteforeningen for deres arbejde

  
                                                                 På bestyrelsens vegne Anne Nyrup
 


 

 
Bliv medlem
Funktion kommer senere
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Nejst rideklub | nejstrideclub@gmail.com | Tlf.: