Velkommen til Nejst Rideclub's hjemmeside

Regler


Ordensregler i ridehallen og udendørs arealer

 • Alle der benytter faciliteterne skal være medlem af klubben og betale halkort. Man er som medlem af klubben underlagt dennes vedtægter og ordensregler.

 • Ryttere passerer hinanden venster mod venstre.

 • Alle ryttere skal bære sikkerhedsgodkendt ridehjelm under ridning.

 • Alle ryttere skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj, under ridning og håndtering af hestene.

 • Alle springryttere under 18 år skal bære sikkerhedsgodkendt sikkerhedsvest.

 • Longering er tilladt ved max 2 øvrige ryttere, hvis de giver samtykke. Man jævner huller efter longering.

 • Spring/løsspring er kun tilladt søndag mellem 9-12, skal varsles 24 timer før på Nejst Rideclubs Facebookside. Der skal være en over 18 år tilstede. Man jævner huller efter springning.

 • Det er ikke tilladt at ride med musikanordning i begge øre/ og brug af mobiltelefon af hensyn til sikkerheden.

 • Skridt foregår inden for hovslaget, venstre volte en og en.

 • Man må ikke stå på hovslaget og snakke, da det kan genere de andre rytterre der rider.

 • Alle ryttere som benytter ridehallen, er medansvarlige for opsamling af "KLATTER".

 • Løse heste i ridehallen er IKKE tilladt.

Ordensregler i stalden

 • Al færdsel på NRC er på eget ansvar.

 • Løb og leg i stalden er forbudt.

 • Alle heste skal være bundet under op- og afsadling.

 • Hesten må ikke stå på staldgangen uden opsyn.

 • Vandspiltov er til at vaske heste i.

 • Alle fejer efter sig.

 • Heste trækkes i træktov, pga. sikkerheden.

 • Det er forbudt at sidde på hesten i stalden.

 • Fastgør dig aldrig til hesten, ved f.eks. at vikle træktovet om håndleddet eller livet.

 • Rygning er forbudt i stalden.

Når ulykken sker

 • Stands ulykken.

 • Giv livreddende førstehjælp.

 • Tilkald den nødvendige hjælp ( telefon 112 eller 114).

 • Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen kommer.

 • Orienter efterfølgende den daglige leder om ulykken/hændelsesforløbet.

Bliv medlem
Funktion kommer senere
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Nejst rideklub | nejstrideclub@gmail.com | Tlf.: +45 28974504